(+45) 21 28 58 03

KUNSTTEKSTER

DET NÆSTE SKRIDT - en tekst om mine figurative værker.

En lille figur er på vej frem. Det ene ben er placeret på trappens første trin, det andet på vej til at fuldføre bevægelsen højere op. Men noget holder ham tilbage. Det bagerste ben er strakt med spændte lægmuskler, men øjet røber, at han ikke er helt klar til det næste skridt. Han tøver. Noget holder ham tilbage. Om han nogensinde kommer videre eller forbliver dér fastfrosset i tanker og sind, får vi aldrig at vide. Det er op til os selv at digte videre på fortællingen. En fortælling, Tina Hee har kaldt ”Gå vejen tænksomme”. Og dermed antydet, at han nok skal klare det. Langsomt og på sin egen måde

Maleriet viser en ny side af Tina Hees kunst. Vi har tidligere set en figur på cykel med høj hat kaldet Johannes. Han gjorde hver gang sin entre i malerier, hvor der skete en hel masse. En boblende myriade af farver og former, som spændte sig over hele lærredet og var en fornøjelse at gå på opdagelse i.

Med sine nye malerier har Tina Hee forenklet formen og koncentreret handlingen. Uden at være blevet fysisk større er billederne nu mere monumentale end tidligere. Temaet er imidlertid det samme: rejsen og eventyret forstået som ”livets rejse”. De livssituationer og valg, vi alle kommer ud for og skal træffe.

Og Johannes? Han er der såmænd stadig. Nu bare som en del af kunstnerens signatur.

I ”Gå vejen mit barn” ser vi to figurer, en rød og en sort, en mor med sit barn. Den lille klamrer sig til sin mor og vil tilsyneladende helst blive hos hende. Højre fod er imidlertid plantet på jorden pegende i en anden retning, og vi aner, at om lidt vil barnet vende sig om og gå sin egen vej. For sådan er livet jo. Man skal gøre sig fri, stå på sine egne ben, lære at klare sig selv. Det er derfor hverken ondt eller brutalt, når moren blidt puffer barnet videre. Og mens, vi er ved det: Tina Hees væsener er kønsneutrale. Vi kan ikke se, om det er mænd eller kvinder, drenge eller piger. Ikke af politisk korrekte grunde, men for at betone det almenmenneskelige, det generelle og universelle. I to andre malerier: ”Gå vejen og værn om forskelligheden” og ”Gå vejen og værn om anderledesheden” er det tolerancen og respekten for andre, der er i fokus. Bogstaveligt talt ved at vise de små figurer i forskellige farver og forskellige størrelser. I overført betydning ved at fastholde menneskets ukrænkelighed og frihed.
”Gå vejen sammen” er en hyldest til det vigtigste i livet: kærligheden. De to skikkelser passer sammen som fod i hose, deres næser rører hinanden, og de fletter ben. De er to forskellige væsener og dog ét. Kærligheden findes imidlertid i alle afskygninger i Tina Hees billedverden. Kærligheden til sin partner, til sine børn, til sin familie, til sine venner og, ikke at forglemme: den nødvendige kærlighed til sig selv.

I mange af billederne ser man en stige. En stige, som er gået igen fra Tina Hees ældre malerier. Som i disse går man nok ikke helt galt i byen ved at tolke stien som et symbol på den retning og de valg, vores liv udgøres af. Hænger vi fast i fortiden, hænger vi fast i bagateller, hænger vi i det hele taget med hovedet, eller gør vi os fri, træffer en beslutning, kommer videre, stoler på sin mand, stoler på sin kone, stoler på os selv og stoler på kærligheden?

Det er disse livssituationer og disse valg, som Tina Hee viser os med sin billedverden. Den fortæller noget om os selv. Ikke med løftede pegefingre, men med varme, humor og solidaritet. Som den voksne i ”Gå vejen mit barn” giver den os et venligt puf, så vi kan gå ud i livet med et lettere hjerte og et smil om munden.

 

THE NEXT STEP - About Tina Hee’s figurative paintings


A small character is advancing, with one leg positioned on the first step of a staircase, the second in the process of completing the upward movement. But something is holding it back. The rear leg is stretched and the calf muscles are strained. But the character’s eye discloses that it is not entirely ready for the next step. It is hesitating. Something is holding it back. Whether this character ever gets any further or remains frozen and deep in thought, we will never know. It is up to us to expand upon the story. This is a story, which Tina Hee has entitled Proceed With Caution, implying that the character will probably succeed: slowly and in its own way.

The painting shows a new aspect of Tina Hee’s art. We previously saw a character in a top hat, riding a bicycle, by the name of Johannes. He was always present in paintings, where tons of different things were going on: an effervescent multitude of colours and shapes, spanning the entire canvas, a joy to explore.
In her latest paintings, Tina Hee has simplified the form and crystallised the plot. Without getting bigger in physical terms, the pictures are nonetheless more monumental than before. But the theme is still the same: j ourney and adventure in the sense of “the journey of life”: the situations we all encounter, and the decisions we have to take. And Johannes? He is very much the same. Now just as part of the artist’s signature.

In Proceed My Child, we see two figures, one red and one black, a mother with her child. The little one clings to its mother, apparently preferring to remain there. But its right foot is on the ground, pointing in another direction. We know that very soon the child will turn around and go its own way. Such is life. You have to get free, stand on your own two feet and learn to fend for yourself. So it is neither bad nor brutal, when the mother gen-tly nudges the child on. And, while we are on the subject, Tina Hee’s beings are non-gender specific. We cannot see whether they are men or women, girls or boys. This is nothing to do with political correctness; it is merely to emphasise what is universally human and general, something we all experience.


Two other paintings, Proceed and Uphold Diversity and Proceed and Uphold Otherness, deal with the themes of tolerance and respect: literally, by showing small figures in various colours and various sizes; figuratively, by maintaining human inviolability and freedom.

Proceed Together is a tribute to the most important aspect of life: love. The two figures fit together like a glove, their noses touching and their legs woven together. The two figures are very different, yet one. But love of all shapes and sizes is present in Tina Hee’s pictorial universe: love for one’s partner, one’s children, one’s family, one’s friends and, not forgetting, the necessity of loving oneself.

In many of the images we see a ladder: a ladder we saw in Tina Hee’s previous paintings. As in those pictures, one would probably not be mistaken in interpreting the ladder as a symbol of the direction and choices our lives are composed of. Do we hold on to the past, do we hold on to trifles and a negative attitude, or do we free ourselves, make a decision, proceed, trust our husband or our wife, trust ourselves and trust love?

These are the life situations and choices, which Tina Hee shows us in her pictorial universe. It tells us something about our-selves: not by pointing the finger at us, but with warmth, humour and solidarity. Like the adult in Proceed My Child, it gives us a friendly shove, so we can confront life with a lighter heart and a smile on our face.

 
OM MINE TRAPPE MALERIER.

I mange af Tina Hee’s malerier ser man en trappe. En trappe, som er gået igen fra hendes tidligere arbejde, og man går nok ikke helt galt i byen ved at tolke trappen, som et symbol på den retning og de valg vores liv udgøres af.


Tina Hee er meget optaget af det faktum, at vi alle har den gave, at vi har et valg, samt at enhver rejse starter med det første skridt. Det er aldrig for sent at ændre retning. Op eller ned af stigen, og nogle trin er nemmere end andre.

- Hænger vi fast i fortiden, hænger vi fast i bagateller, hænger vi i det hele taget med hovedet, eller gør vi os fri, træffer en beslutning, kommer videre? siger Tina Hee og tilføjer:
- Det er disse livssituationer og disse valg, som jeg er optaget af, og som derfor præger min billedverden. Den fortæller noget om os selv, og det er vildt interessant, at opleve beskueren få sin egen oplevelse med mine malerier.

Min kunst er Ikke udtrykt med en løftet pegefinger, men med varme, med humor og solidaritet, siger Tina Hee.

Tina Hee har bevæget sig mere og mere væk fra det farverige og sammensatte til det forenklede udtryk med dæmpet farvetoning, som hun kalder ”Nearly black and white".

I alle de år jeg har levet og arbejdet med kunsten, har jeg været tro mod min udvikling, der ér jo noget om det man siger: ”kun den der forandrer sig forbliver tro mod sig selv”. Jeg bruger kunsten til at forstå, og til at blive klogere, og jeg værner om processen. Det er spændende og udviklende, og jeg kan slet ikke lade være, siger hun.

Mit nuværende arbejde er en del af min videreudvikling. Det er en opgave jeg har stillet mig selv, for at se hvor min kunst tager mig hen, for den er i høj grad min følgesvend på min personlige rejse. Og hvem ved om ikke farven får lov at kigge lidt ind igen, blot på en anderledes måde, lyder der fra Tina Hee.

 
Referencer
Jeg synes du maler nogle dejlige billeder, som er åbne for fortolkninger, jeg beundrer dine teknikker, ”look” og uforudsigeligheden i dine billeder. Jeg tror sgu du bliver en stor maler!

Fotograf Leif Schiller (Leifie)

Jeg kan godt forstå, at mange af Tinas malerier hedder noget med "Glad i låget" - for det bliver man, når man betragter dem.

Winnie Elsborg, Elsborg Grafisk ApS

"Gå vejen og dans" er titlen på billedet, det er lige sådan mit liv skal være fremover, jeg er rigtig glad for, at du kom forbi og jeg fik billedet med hjem, nu kan det hjælpe mig godt på vej videre i livet... ligesom din Johannes.     Charlotte Fæster
                                                    
Seriøsitet og humor følges ad med høj hat og stok
du ligner den fine og dygtige kunstner du er. Credo herfra... Fine værker, fin indstilling og smukke værdier du viser frem i ord og sfære... 
Video
Nyhedsbrev
Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få tilsendt tre gratis postkort
* indicates required
COPYRIGHT
Tina Hee har ophavsretten til alle malerier, fotos og tekster på denne hjemmeside.
Unika værkerne er beskyttet imod efterligning, reproduktion, kopiering, seriefremstlling osv.
ifølge den danske ophavsretslov.Ønsker du at gøre brug af billeder eller andet fra denne hjemmeside,
bedes du kontakte Tina Hee på tlf: +45 2128 5803/ mail: arttinahee@gmail.com
atelier Tina Hee | Brogårdsvej 26, 1.sal| 2820 Gentofte | Tlf.: +45 21 28 58 03 | arttinahee@gmail.com | CVR-nummer: 32691064